Despeses

 • DEA: 13.318,57€
 • Furgoneta, compra, manteniment, assegurança i camperització: 10.739,81€
 • Material EA: 6.874€
 • Uniformitat: 4.579,98€
 • Fungibles: 2.838,8 €
 • Comunicacions: 1.720,76€
 • Ofimàtica: 1.274,87€
 • Gel: 940,23€
 • Pàrquings, peatges, benzina: 520,03€
 • Dietes: 394,48€
 • Gestoria: 287,4€
 • Mòbil: 122,07€
 • Despeses oficina: 90,77€
 • Taxes de registre de l’Associació: 60,10 €

Actualització realitzada el 20 de desembre de 2019.

Necessitem la vostra col·laboració: Realitzeu un donatiu per poder ajudar-nos. Moltes gràcies!

Donatius