Som un grup de professionals sanitaris voluntaris autoorganitzats (des de la Medicina fins a la Psicologia) que estem presents a primera línia en manifestacions de risc.

Som el primer punt de referència per a persones ferides, desorientades, o que necessiten qualsevol mena d’ajuda en aquestes situacions. Les atenem i, en el seu cas, evacuem als Serveis d’Emergència amb la màxima celeritat i seguretat possibles.

Actuem sota els principis de la professió: neutralitat, complementarietat i transparència. Ens financem exclusivament gràcies a aportacions anònimes en forma de donacions.

Imatge: Jordi Borràs

Som ambiciosos perquè volem una República Catalana puntera i referent a Europa. Aspirem a:

  • Ser un referent per a altres col·lectius i impulsar l’autoorganització dels mateixos per a la prestació de serveis a la ciutadania, principalment a Catalunya però en un futur a escala europea.
  • Ser la primera associació constituïda en el marc del Consell de la República.
  • Néixer fora de l’entorn repressiu de l’Estat Espanyol.
  • Contribuir a l’impuls del Consell de la República fent visibles accions concretes i els seus beneficis.
  • Que el nostre logotip esdevingui un símbol a escala europea lligat a la solidaritat, professionalitat i altruisme.